Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
QUO WADIS?
-po latinsky KAM JDEŠ?Na kterou cestu jsi se vydal čtenáři?Kam tvoje cesta vede?Hledal jsi někdy Boha nebo o tom ani vůbec nepřemýšlíš?
Bible píše o dvou cestách,kterými se lze vydat a to-jedna cesta je úzká,ta vede k Pánu Ježíši a druhá cesta je široká a ta vede do záhuby.
Vždyť sám Ježíš řekl-Já jsem ta cesta,pravda i život.Nikdo nepřichází k Otci,než skrze mne.-Jan14,6
Jsme jako ti beránci,kteří se nechávají vést a důvěřují svému pastýři,ale kterému?Kdo je tím pastýřem a kam nás dovede?Každá ovečka chce být krmená,být v bezpečí vedená svým pastýřem,který se o ní stará a střeží ji.
V Bibli se píše o dobrém pastýři a to o Pánu Ježíši-Já jsem přišel,aby měli život a měli ho v hojnosti.Jan 10,10
Moje ovce slyší můj hlas,já je znám,jdou za mnou a já jim dávám věčný život:nezahynou na věky a nikdo je zmé ruky nevyrve.-Jan 10,27
Neboť Syn člověka přišel,aby hledal a spasil,co zahynulo.-Lukáš19,10
QUO WADIS?
 Ale kam nás zavede ta druhá cesta?Která je široká a ubírá se po ní většina lidí.Bez Boha vede cesta do záhuby.Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt a tak smrt zasáhla všechny,protože všichni zhřešili.Římanům-5,12
 Věčný trest pro bezbožné je zahynutí,ale Bůh nám dal východisko.A to-Kdo věří v Syna má život věčný.Kdo Syna odmítá,neuzří život,ale hněv Boží na něm zůstává.-Jan3,36
 Proto čiňte pokání a obraťte se,aby byli smazány vaše hříchy.-Skutky 3,19
 Kdo kryje svá přestoupení nebude mít zdar,ale kdo je vyznává a opouští,dojde slitování.-Přísloví 28,13
 Jestliže doznáváme své hříchy,on je tak věrný a spravedlivý,že nám hříchy odpouští a očištuje nás od každé nepravosti.-1list Janův 1,9
 Ale Bůh nás nechce uvést do zahynutí,ale chce,aby všichni lidé došli spásy.Neboť bůh tak miloval svět,že dal svého jediného Syna,aby žádný kdo v něho věří nezahynul,ale měl život věčný.-Jan 3,16
 A my jsme spaseni z milosti,je to dar a dar se vděčně přijímá!Milostí tedy jste spaseni skrze víru.Spasení není z vás,je to Boží dar,není z vašich skutků,takže se nikdo nemůže chlubit.-Efezským 2,8-9
 Jak by to taky vypadalo,až by jsme přišli s tímto k Bohu?Jak by se každý předbíhal chlubit svými vykonanými dobrými skutky a jak by je Bůh hodnotil a oceňoval?To smíření s Bohem máme jedině v Ježíši Kristu.V něm jsme vykoupeni,jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.-Efezským 1,7
 Neboť toto je má krev,která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.-Matouš 26,28
 A tak-Proto přináší dokonalé spasení těm,kdo skrze něho přistupují k Bohu,je stále živ a přimlouvá se za ně.-Židům 7,25
 Jistota spasení a vykoupení je v Bibli mnohokrát potvrzena.Amen,amen pravím vám,kdo slyší mé slovo a věří tomu,který mě poslal,má život věčný a nepodléhá soudu,ale přešel již ze smrti do života.-Jan 5,24
 Slovo Boží je pravda.Veškeré písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,usvědčování,k nápravě,k výchově ve spravedlnosti.-2.Timoteova 3,16
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one