Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK

Je možný druhý příchod Ježíše Krista a co znamená Milénium?

Druhý příchod Krista

Osobní , viditelný a skutečný příchod Ježíše Krista, který vezme svou církev ze světa (1. Tesalonickým 4:16-17) před dobou soužení (1. Tesalonickým 1:10; Zjevení 3:10), a potom, aby sestoupil s církví, aby založil své tisícileté království na světě (Zjevení 19:11 - 20:6).
My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zemřeli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už vždy budeme s Pánem (1. Teśalonickým 4:16-17).

Protože bezbožní při Kristově příchodu zemřou, nebude již Satan schopen během milénia lidstvo na zemi podvádět.

Proto Bible říká, že bude «svázán na tisíc let»: bude ve skutečnosti svázán Bohem a pouze schopen pozorovat smutné výsledky své vzpoury proti Bohu.
Jak jsme právě viděli, Satan bude během milenia «svázán», neschopný dále podvádět lidstvo.

Ale po tisíci letech budou bezbožní vzkříšeni a Satan bude «propuštěn», opět schopen je podvádět a povzbuzovat je v pokračování vzpoury.
Prorok Izaiáš také shrnuje průběh těchto událostí:
• bezbožní, zabití jasem Kristova příchodu, budou v zajetí smrti po «mnoho dnů», to jest 1000 let;

• potom budou vzkříšeni k soudu a «budou potrestáni».


1. Tesalonickým 4,17 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
2. Tesalonickým 2,12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one