Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK

Jde dohromady křesťanství a okultismus?A co New Age?

SVĚDECTVÍ-

Libor: Křesťanství a okultismus
23.02.2008

Chtěli by jste například, aby Vás ze spánku budily všelijaké potvory? Není snadnější cesty než se zaplést do okultismu. Že nevíte, co je to okultismus? Okultismus je odvozen od latinského slova occultus - skrytý. Je to vlastně snaha o spojení s neviditelným (duchovním) světem a o využití získaných schopností a informací ve svůj prospěch. Jsou dvě možnosti, jak získat spojení s duchovním světem. První, správná volba, je začít žít život s Bohem (který je též duch). Pokud se někdo "obrátí" a přijme odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista, Bůh obživí ducha tohoto člověka. Tím je umožněna komunikace s Bohem. Druhá, nesprávná volba, je možnost získat spojení s duchovním světem skrze Satana a jeho pomocníky - démony.Toto nesprávné spojení může být navázáno i zcela neúmyslně, pouze z důvodu neznalosti. Pokusím se Vám uvést příklady, nikoli však vyčerpávající seznam. Z praktik, které se často objevují v současnosti bych chtěl upozornit zvláště na tyto: Spiritistické seance - vyvolávání duchů, jakákoli forma věštění, léčení "energií" nebo tzv. životním magnetismem, Transcedentální meditace a jí podobné, autogenní trénink, Silvova metoda, hypnóza a autohypnóza, "proutkaření", zjišťování informací pomocí virgule, prstýnků na niti apod., telepatie, telekineze, jasnovidnost, levitace, koncentrování a využívání "energie" - či, kundalini, čakry apod., stavy změněného vědomí - např. pomocí halucinogenů či jiných drog, opakované stavy těžké opilosti, tzv. astrální cestování ad. Na prvním místě je samozřejmě satanismus - uctívání a vzývání Satana. Dále bych chtěl varovat před akupunkturou, homeopatií, ale i např. před "tvrdou" metalovou hudbou. Jako nebezpečnou oblast vidím i počítačové hry, kde se nachází "magické" ornamenty a symboly - hry ve stylu DOOM, BLOOD atd.

Snad se Vám bude zdát tento výčet přehnaný, ale ujišťuji Vás, že ani zdaleka není a ani nemůže být úplný. Tyto praktiky jsou velice spolehlivou cestou do duchovního světa, nikoli však cestou k Bohu!

Okultismus - osobní svědectví

Milý čtenáři, tento článek si, prosím, přečti celý, protože jinak nemusí být vystiženo jeho hlavní poselství: nebezpečí okultismu (holotropního dýchání, vyvolávání duchů, meditace, věštění, psychotroniky ...), které zpočátku vypadá lákavě, ale připraví Tě o Boží požehnání, Boží přítomnost a Ježíšův pokoj v Tvém srdci. Hlavním cílem duchovní bytosti, která okultismu vévodí, je odvést Tě od Ježíše Krista a tím i od spasení. O tom svědčí mimo jiné i toto svědectví.

Abych dlouho nezdržoval, půjdu rovnou k tomu, co je pro dané téma podstatné. Na střední škole (bylo mi asi 16 let) jsem se zapletl do okultismu. Občas pro nás na internátě pořádali nějakou přednášku. Pro mne zajímavé téma byla tehdy velice módní - psychotronika. V té době jsem toho o psychotronice věděl jen to, že se někteří lidé snaží využívat "skrytých sil v člověku". Docela se mi líbila představa, jak na dálku pohybuji různými předměty, domlouvám se telepaticky s jinou osobou, léčím lidi apod. Na přednášku přišel muž okolo 35 a to co říkal mne docela uchvátilo. Mluvil o tom, že každý člověk má tyto schopnosti v sobě, stačí je jen uvolnit a rozvinout. Tenhle mladík předvedl i několik zajímavých kousků, aby bylo vidět, že to myslí vážně. Vzal si například od spolužáků cigaretu, dal ji do papíru, aby jim ji neumazal, a asi 10 minut ji jen tak držel v ruce a normálně se s námi dál bavil. Pak jim jí vrátil a řekl, ať ji zkusí vykouřit. Asi 5 kluků to zkusilo a vrátili se s tím, že to nejde, že je hrozná. Úplně jí změnil chuť.

To byla asi rozhodující chvíle pro další směr mého života. S tímto mužem jsem se ještě několikrát osobně setkal, jednou mne pozval i k sobě domů. Stal jsem se svědkem toho, jak na něj jeho žena řve. Jeho schopnosti mu zjevně nepomohli k šťastnému manželství. Nechal jsem si od něj vysvětlit všechno, co mne zajímalo a tak nějak jsem se s ním rozloučil. O psychotronice (nebo chcete-li parapsychologii) jsem přečetl snad vše, co u nás o ní kdy vyšlo. Chtěl jsem umět co on a pokud možno ještě více. Začal jsem zkoušet zacházet s proutkem a kyvadlem, ale nefungovalo to. Byl jsem hodně tvrdohlavej a tak jsem se nevzdával. Za nějakou dobu začal proutek ukazovat. Začalo to být velice zvláštní - proutek ukazoval nejen kudy vedou podzemní prameny, ale i místo, kde je třeba kopat studnu, ukazoval kabely, trubky, ale i např. směr, kde je hledaná osoba, ztracená nebo schovaná věc apod. Prostě odpovídal na otázky. Odpovědi nebyly vždy stoprocentní, ale výsledky byly velice uspokojivé, zvláště pak na začátku.

Později jsem se učil zacházet s "ENERGIÍ". Naučil jsem se ji ovládat tak, že jsem mohl například rukou přerazit betonovou chodníkovou desku (0,5m/0,5m), ale také "léčit" sebe nebo někoho jiného a další kousky, o kterých se raději ani nebudu rozepisovat. Jediný, komu moje léčba nepomáhala, byla moje babička, která byla věřící. Proč jsem se snažil marně jsem pochopil až před pár lety, když už jsem sám žil s Bohem. Babičku Bůh před mým působením ochránil. Jinak lidé pocítili úlevu již po pár vteřinách a často se jejich problém už nikdy nevrátil. Bylo to velice vzrušující - vidět např. ženu, které po cca. 3 minutách působení úplně zmizely problémy s ledvinami. Předtím měla velice časté ledvinové koliky a 3 roky bezvýsledně navštěvovala doktory. Podobných příhod bylo víc, ale nechci tady dělat reklamu okultismu.

Viděl jsem v tom smysl života. Protože se u mne projevovali jasnovidné schopnosti, chtěl jsem se dát do služeb policie - objasňování zločinů apod. Mohl jsem jít přesně po stopě jakéhokoli člověka, pokud jsem věděl víc podrobností o místě, času a okolnostech třeba měsíc po události. Byl jsem spokojen se svým životem i se sebou samým.

Na vojně jsem se (dodnes si nejsem schopen vzpomenout jak?) dostal ke křesťanům, konkrétně do Církve Bratrské v Klatovech. Vysvětlili mi, že schopnosti které mám nejsou od Boha, a že bych se jich měl vzdát. Udělal jsem to - a světe div se! - ony zmizely. Z těch lidí vyzařoval podivuhodný klid a já chtěl poznat toho Boha, o kterém mluvili a z kterého se radovali. Poprosil jsem Boha, aby mi odpustil moje hříchy a přijal mne. Ze zbytku vojny si pamatuji jen to, že mi bylo nádherně jako nikdy předtím. Hltal jsem bibli a debatoval o Ježíšovi a o tom, co prožívám, se svými spolubojovníky. Několik z nich začalo číst Bibli také a další snad poprvé v životě přemýšleli o Bohu. Prožíval jsem hluboký pokoj, jaký jsem si předtím ani nedokázal představit. Nedokáže to pochopit nikdo, kdo se nesetkal s Ježíšem a nepřijal Jeho odpuštění. Ne - nikdy jsem Ježíše neviděl, ale měl jsem Jeho pokoj. Pokoj, který slíbil těm, kteří uvěří. Po vojně jsem se svou vírou zůstal sám. Nevstoupil jsem do žádného sboru. Ke katolíkům jsem jít nechtěl, jiný sbor v okolí nebyl a já si myslel, že všechno zvládnu sám. V práci jsem vášnivě diskutoval s kolegy a v životě jsem se snažil žít s Bohem. Dokud se mi smáli ostatní, nic jsem si z toho nedělal. Asi po roce jsem však přijal za svou myšlenku, že to už s tím Ježíšem přeháním a že se ze mne stává fanatik. Přišli lidé, že potřebují najít pramen na studnu, uzdravit apod., a už jsem v tom zase lítal.

Vrátila se mi část bývalých schopností a o Boha jsem se přestal zajímat. Předtím jsem však o Bohu stačil říci bratrovi, který kupodivu uvěřil. Po několika letech mne jeho modlitby a samozřejmě i modlitby dalších přivedli nazpět. Jednoho dne - právě v době, kdy se za mne začali modlit - jsem si "z ničeho nic" otevřel Bibli a začal znovu hledat Boha. Návrat k Bohu už nebyl tak jednoduchý jako poprvé. Pro Satana (ďábla) je okultismus - psychotronika - přímým pozváním a nehodlá nikoho propustit bez boje. Poprvé se to obešlo bez větších problémů, nyní to bylo jinak. V noci mne začaly budit různé duchovní bytosti - démoni - a útoky na myšlenky a hlavně na pocity od té doby snad ještě nepřestaly. To, co jsem zde napsal, vypadá spíše jako nějaká reklama na okultismus. Mým přáním není k okultismu lidi přivést, ale varovat je před jakoukoli jeho formou. Následků okultismu si pravděpodobně nevšimne nikdo, kdo je v jeho zajetí. Sám jsem si je uvědomil až po svém obrácení k Bohu. V době, kdy jsem se věnoval psychotronice, u mne došlo k velkému snížení mentálních schopností a co je ještě horší - ke ztrátě citu. Psychologie tento stav nazývá "kamenným srdcem". Bylo mi např. úplně jedno, co se stane i s mými nejbližšími. Nic se mne nedokázalo dotknout. Jako bych měl opravdu kamenné srdce. Bůh ve svém Slově - bibli - říká, že odstraní z těla člověka srdce kamenné a dá mu srdce z masa (EZECHIEL 11,19). Přesně to také udělal, když jsem odpověděl na Jeho nabídku smíření. Snad poprvé v životě se mi při čtení knih či rozjímání spustily slzy dojetí. Tohle už nebyl ten "starý" Libor. Ani jsem pořádně nechápal, co se děje, jen jsem tušil, že se stávám opět člověkem, který je schopen citů. I když ta změna byla ohromná a nepřehlédnutelná, oblast citů a pocitů i nadále zůstává mou problémovou oblastí. Dalším skutečně velkým problémem je pýcha. Každý, kdo se "namočí" do okultismu a získá mimořádné schopnosti, má pocit, že dokáže vše díky své pevné vůli a svým schopnostem. Opak je pravdou. Člověk, který spoléhá jen sám na sebe nedokáže udělat prakticky nic, co by mělo "věčnou" hodnotu. Pokud okultista někoho "uzdraví", velice danému člověku ublíží, neboť ho dostane do vlivu démonů. Ač to bude možná znít divně, pro toho člověka by bylo lepší, kdyby zůstal nemocen. Ještě zpátky k pýše: celý ten pocit neomezených možností a schopností je také jenom lež. Jednou po modlitbách za zpřetrhání pout s okultismem zmizela na čas moje pýcha. Tehdy jsem pochopil, jak falešný obrázek jsem o sobě měl.

Pýcha byla důvodem Satanova pádu, důvodem pádu prvních lidí a je hlavním důvodem, který brání lidem v obrácení se k Bohu. Je to Satanova hlavní a nejspolehlivější zbraň. Nepotřebuje ani moc velkou představivost. Na to, aby lidi udržel od živého Boha mu stačí pouhé tři techniky - pýcha, lež a zastrašování.

Chci Vás varovat před takovými falešnými náboženstvími jako je
! NEW AGE !
Je to hnutí, které tvrdí, že mi sami jsme bozi. Poznáváte zde Satanovu techniku - pýchu a lež?

Za těch několik let, co jsem se snažil žít s Bohem, jsem pochopil, že Bible je skutečně plně inspirovaná od Boha - je Božím slovem. Dále jsem poznal, že Ježíš je pravý Bůh, a že za svým Slovem stojí. On zůstává věrný, i když jsme my nevěrní. Ježíš je stejný jako před 2000 lety. On se nezměnil. Stále chce dělat a dělá stejné zázraky jako kdysi. Za tu krátkou dobu, co jsem se Jej snažil následovat, jsem zažil a viděl několik "zázračných" vysvobození ze závislostí, uzdravení tělesných a hlavně duševních, vyslyšených modliteb a splněných zaslíbení. Já sám jsem prožil vysvobození, uzdravení a další jmenované věci. Dosud však mám problém např. s vděčností vůči Bohu, nechutí do života a chybějící radostí z něj.

Čím více se poddáte Bohu, tím více si Vás bude moci použít. Bude to velké dobrodružství kdy často nebudete vědět, jak přesně dopadne, ale budete jej prožívat s jistotou, že Bůh má všechno pevně v rukou. Nemohu Vám zaručit, že Bůh vyslyší každou Vaší modlitbu, ale můžete se spolehnout na to, že splní vše, co zaslíbil. A Bible je plná zaslíbení!
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one