Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Vanda Iwaszková: V ZAJETÍ HOMEOPATIE
20.07.2007

„Mnoho divu jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.“ (Žalm 40,6)

Ano, Pán Bůh v mém živote vykonal mnoho divu a zázraku. Chválím jej za to, ale současně musím přiznat, že to se mnou neměl a nemá lehké. Stále mne vychovává a vede. Obdivuji jeho svatou trpělivost a lásku. Začalo to v době, kdy jsme nemohli mít děti. V zoufalství jsem začala volat, křičet k Bohu… Netušila jsem, že se za mne modlí i má blízká rodina…
Tak jako Chana se modlila k Bohu a dala mu slib, tak i já jsem v té době Pánu Bohu slíbila, že pokud nám dá děti, povedu je za ním. Pán Bůh moje prosby vyslyšel, dnes máme dvě krásné a zdravé dcery. Je teď na mne, abych svůj slib dodržela. A věřte, že to v dnešní době opravdu není lehké…
Vstoupím do doby, kdy jsem s dětmi navštěvovala jistého lékaře, v té době primáře dětského oddělení. Starší dcerka mela asi dva roky a utrpěla popáleniny obou chodidel a jedné ruky. Tento lékař se začínal zabývat alternativní medicínou a tento případ byl mezi jeho prvními „úspěšnými“. Vše se perfektně hojilo a nebyl důvod této metodě nevěřit, i když Boží Slovo mě napomínalo a usvědčovalo. Ale ono to zase tak špatně nevypadalo a já jsem si asi neuvědomovala, že tím vlastně své děti zasvěcuji do hlubin okultizmu. Neslyšela jsem napomínání, ani jsem nechtěla slyšet varování…

Odolávala jsem dlouhých osm let. Stále jsem sama sebe ujišťovala, že to, co dělám, je správné.Vždyť jsem viděla uzdravující moc… Díky Bohu, že byl se mnou tak trpělivý a že jeho Duch stále působil. Jeho hlas se mne stále ptal: „Dodržuješ slib, který jsi mi dala? Vždyť to, co děláš, je v Božích očích zlé. Nemůžeš sloužit dvěma pánům – musíš se rozhodnout.

Rozhodnutí přišlo ve chvíli, kdy platby za lékařské vyšetření a za léky byly dosti vysoké (zdravotní pojišťovna nehradí ani homeopatickou léčbu, ani příslušná vyšetření). Mé rozhodnutí bylo okamžité a rázné. Myslela jsem si, že bude zase všechno v pořádku, když znovu budeme navštěvovat naši „normální“ dětskou lékařku. Ale satan se tak lehce nevzdává. Byl to začátek veliké zkoušky, kterou jsme museli projít.
Mladší dcerka, která v té době onemocněla zcela banální chřipkou začala mít vysoké teploty, které nebylo možné srazit. Začala odmítat jakoukoli spolupráci se mnou – počínaje léky a konče pohlazením. Začala mne nenávidět, protože jsem ukončila návštěvy u lékaře homeopata, a ona si je vyžadovala.
Vím, že dítě dokáže být hodně vzdorovité a může zkoušet všechno možné, ale tohle nebyl obyčejný vzdor. Byla spoutaná satanem, byla jeho zajatcem. Satan měl u nás své místo skrze homeopatii. Byl to těžký duchovní zápas, který jsem prožívala.
Dcerka se odmítala modlit a nechtěla ani slyšet o Pánu Ježíši. A když mi mé čtyřleté dítě řeklo, že se bude modlit k satanovi, protože ho má rádo, běhal mi mráz po zádech a nevěděla jsem, co mám dělat. Nedokázala jsem to unést a byla jsem nucena vyhledat duchovní pomoc. Dcerka chtěla jinou maminku, protože mě už neměla ráda.

Pouze hlasité (!) modlitby ve jménu Pána Ježíše měly moc a zachránily nás. Satan se tak lehce nevzdává a Pán Ježíš dopustil tuto zkoušku, aby mi připomenul, že On je naším Pánem, který nás miluje, který za nás zemřel a který nás vysvobodí z každé zkoušky, i ze zajetí okultizmu.
Duch Svatý mi ukázal na všechny věci, skrze které může mít satan své místo u nás v rodině. Byla jsem pevně rozhodnuta zbavit se všech věcí spojených s homeopatií. Měla jsem drahou knihu o alternativní medicíně – skončila v popelnici. Stejně tak homeopatické léky. Částku jsem raději nepočítala, protože cena, kterou za nás zaplatil Pán Ježíš, je daleko vyšší a je nevyčíslitelná.
Chci Vás všechny tímto svědectvím povzbudit: Pokud Vás Duch Svatý z něčeho obviňuje, napravte své cesty, dokud je čas, protože Pán Ježíš se nebude s nikým o své panství dělit. On je Bohem žárlivě milujícím. A když procházíte zkouškou, vězte, že Pán Ježíš je vítěz. Jemu patří čest a chvála na věky.

Vanda Iwaszková

DALŠÍ SVĚDECTVÍ TU V ODKAZE-
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one