Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Je zajímavé,že samotná Bible se o matce Ježíše Krista moc nezmiňuje.To nám napovídá i z desatera přikázání-

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
V Evangeliu Lukáše- 1,46

Mariin chvalozpěv

Maria řekla:
Duše má velebí pána
a můj duch jásá v Bohu,mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici
v jejím ponížení.
Hle,od této chvíle budou mne blahoslavit
všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten,který je mocný.

Její chvalozpěv s jistotou potvrzuje,že Marie-ona sama,měla svého Boha za Spasitele a byla služebnicí Páně.A že Bůh se k ní sklonil v jejím ponížení.

A TENTO CHVALOZPĚV ZÁROVEŇ VYVRACÍ,ŽE BY ONA BYLA SCHOPNA DÁVAT VĚŘÍCÍM MILOST,PŘIMLOUVALA SE ZA NĚ A ODPUŠTĚLA HŘÍCHY.

Nemohla být ani tedy bezhříšná,či neposkvrněná,vždyť byla počata v hříchu.
Jediný byl narozen bez dědičného hříchu a to byl Ježíš Kristus,proto také on jediný mohl lidstvo ze svých hříchů vykoupit,vydobít na kříži pro ně věčný život.

Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ Marek 2,10

Když jsme tedy ospravedlněni z víry,máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. Římanům-5,1.

Ježíš je ten kámen,který jste vy stavitelé odmítli,ale on se stal kamenem úhelným.V nikom jiném není spásy,není pod nebem jiného jména zjeveného lidem,jímž bychom mohli být spaseni.--To je omilostněni! Skutky-4,11-12.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one