Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Esoterismus (z řeckého εσωτερικός, esoterikós, „vnitřní“, „uzavřený“) je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí. Je protikladem exoterismu, který naopak představuje obecně známé vědění.
Esoterní kořeny mají i společenství svobodných zednářů a rosikruciánů. Zdá se však, že alespoň prvně jmenovaní od náboženství v posledních desetiletích ustoupili a že nyní výrazně převládají společenské zájmy nad náboženskými. Na Plzeňsku zasvěcuje novice do česko-moravské provincie Suverénní rytířský Řád Templářů, který odvozuje svou existenci od římskokatolického řádu templářů, který byl ovšem zrušen r. 1312.

Pod pojem Esoterismus je zahrnuta široká množina nauk nebo „tajných věd“ náboženského i nenáboženského charakteru. Esoterické vědomosti jsou utajovány před nezasvěcenými nebo obecně před veřejností, aby se zachovala výlučnost příslušnosti k nějaké skupině, případně z důvodu ochrany před postihem jehož příčinou by mohly být např. společenské předsudky. Jako příklady takových skupin jsou často uváděni Svobodní zednáři nebo různé magické řády.
Tajnými vědomostmi mohou být např.společné meditace,bílá magie,alchymie, astrologie,židovská kabala, hinduistické čakry,šamanismus,tantrismus,regresní hlubinná terapie,hypnózy,mandaly,léčitelství,reiki,astrologie,numerologie atd. Esoterismus v náboženském smyslu má před většinou věřících skryté jádro některých náboženství, které je často chápáno jako prazáklad, či esence všech současných náboženství.

V západní kultuře se někdy místo o esoterismu hovoří o okultismu (z latinského occultus, ve významu „skrytý“), nebo se používá pojem hermetismus, pocházející od Herma Trismegista, údajného vynálezce alchymie ztotožňovaného i s egyptským bohem Thovtem.
Esoterismus zbavený svého duchovního základu a pokleslý na magické praktiky se označuje jako okultismus (lat. occulta = skryté věci).
Nalezneme v něm spiritismus, věštecké praktiky i snahu magicky řídit nejen vlastní život, ale i životy druhých lidí. I tyto praktiky sdružují zájemce do několika kroužků. Extrémní a zároveň populární formou magie tohoto typu je satanismus. O zkoumání okultních praktik vědeckými metodami se pokouší psychotronika.
Typická je pro esoterická náboženství víra ve stěhování duší (reinkarnaci) a dosahování náboženského vhledu do podstaty života.
Esoterismus popírá pravdivost Bible a hledá naopak víru, která bude snadno pochopitelná, přehledná a kde cesta ke spáse bude jednoduchá a rychlá,níž je reinkarnování se do dalších životů.

Protože lidé zabývající se esoterikou a okultními praktikami slouží satanu, musejí být svou službou nutně poplatní jeho plánu na světovládu. Přestože tito lidé docela často operují se slovem Bůh, je Bůh v jejich podání odlišný od Boha, který se lidem představuje ve svém slově - Bibli. Je to plně v souladu s charakteristikou bludařů a falešných proroků, kteří hovoří o Bohu a Bibli, ale říkají něco zcela jiného než Bible. Dělají to proto, že sice potřebují přinášet lživou nauku, ale musí se zákeřně skrývat za autoritu Bible.
Zejména ženy zabývající se léčením s anděly, různými energiemi, tzv. bílou magií apod. často mluví o tom, že Bůh je láska. Naprosto neohraničená láska ke všemu, tedy i ke lži, podvodům a hanebnostem.
Esoterici ovšem nehovoří o žádném jiném aspektu Božího charakteru ani o tom, že láska neznamená mlčet a pasivně tolerovat všechno, co člověk udělá, ať je to sebehorší.
Bůh v esoterickém podání je jednoduše tolerantní dobrotivý trouba, který projevuje lásku bez spravedlnosti.
Stačí, aby nějaký křesťan upozornil na to, že se esoterika rozchází s Biblí a že je to oblast služby satanu. Esoterik okamžitě zareaguje tím, že Bůh je přece láska a když něco pomáhá (energie, léčení s anděly...), tak se to URČITĚ Bohu líbí. Že Bůh přece nakonec spasí všechny, protože je miluje, a nakonec jim všechno promine a vezme je k sobě do nebe. Zní to až idylicky, ale jde o další sladkou lež, jejím autorem je Satan.


CO K TOMU HOVOŘÍ BIBLE-

Na nic jsou věštby, hadačství a sny: jsou jako blouznění ženy v porodních bolestech.
Sírachovec 34,5

8 Proto praví Panovník Hospodin toto: „Protože jsou vaše slova šalba a vaše vidění lež, chystám se na vás, je výrok Panovníka Hospodina. 9 Moje ruka je pozdvižena proti prorokům, kteří mají šalebná vidění a věští lež. Nebudou náležet do kruhu rádců mého lidu, nebudou vepsáni do soupisu izraelského domu a nevstoupí na izraelskou půdu. I poznáte, že já jsem Panovník Hospodin. 10
Ezechiel 13kap.

Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj 11 ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.12 Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. 13 Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. 14 Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.
5. Mojžíšova 18kap.,verš 10-14.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one