Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Chci nést svůj kříž

Ref.
Emi
[:Chci nést svůj kříž, Tebe následovat,
C
chci nést svůj kříž, tělo ukřižovat,
Ami Hmi Emi
Chci nést svůj kříž, zemřít žádostem svým.:]

Ami Emi
Zemřít hněvu, dráždění, zemřít druhých souzení,
Ami F Emi
zemřít bratrů pomlouvání.

Ref.
Chci nést svůj kříž, Tebe následovat,
chci nést svůj kříž, tělo ukřižovat,
Chci nést svůj kříž, zemřít žádostem svým.

Zemřít všem svým představám. zemřít vlastním zásluhám,
zemřít pýše a sobectví.

Ref.
Chci nést svůj kříž, Tebe následovat,
chci nést svůj kříž, tělo ukřižovat,
Chci nést svůj kříž, zemřít žádostem svým.


Zemřít, Tvojí cestou jít, zemřít, a tak zvítězit,
zemřít, abych Tvůj život žil.

Ref.
Chci nést svůj kříž, Tebe následovat,
chci nést svůj kříž, tělo ukřižovat,
Chci nést svůj kříž, zemřít žádostem svým.

Hospodin kraluje

G Emi C D
Hospodin kraluje, oděl se důstojností,
oděl se Hospodin, mocí se opásal.
Pevně je založen svět, nic s ním neotřese.
Tvůj trůn pevně stojí odedávna, Ty jsi od věčnosti.

D G Emi C D
:Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas,
G Emi C D
zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas.:


Je psáno

Emi H / D G / D A / C
:Je psáno mám tě rád, tak nepochybuj a vem,
Ami / C G 2/ H Asus 4 A
co Ježíš chce ti dát pro tento den.:

Emi A Emi A
:Stačí pokleknout, jemu slávu dát,
C Hmi Asus 4 A
jeho poslechnout, On umí milovat.:

D C G D C G
:Za tebe zvítězil Mesiáš, tak provolej sláva.
D C G D C G (C G D)
Svůj život dej jemu na oltář, tam ti Bůh sílu svou dává.:

Emi H / D G / D A / C Ami / C G 2/ H
:Nemusíš se bát Boží Slovo žít, na Božím slově stát,
Asus 4 A
a s ním vítězit.:

Maranatha

Ref.
D C D C/D D C D C/D
:Ma-ra-na-tha, ma- ra-na-tha.:

G Emi G Emi G C G C
Přijď za svou nevěstou, hoří radostí, naslouchá.
G Emi G Emi G C G C
Čeká v šatech svatebních, návrat Tvůj vyhlíží.

Ref.
:Ma-ra-na-tha, ma- ra-na-tha.:

Přijď do své zahrady, ona pro Tebe rozkvétá.
Ochutnej její ovoce, právě na stromech dozrává.

Ref.
:Ma-ra-na-tha, ma- ra-na-tha.:


Rád Tě mám

C Emi
:Rád Tě mám, ó Pane, velmi rád Tě mám,
Ami 7 F
svou lásku Tobě vyznávám, jsi mi nejdražší.:

Emi Ami F
Před Tebou stojím, srdce mám plné uzdravení,
G Emi Ami
teď chci Ti říct, že Tě mám rád, po Tobě toužím,
F G
jsi život můj, mé spasení, Ježíši.

Tvoje krev

Hmi A6 G
Tvoje krev, pro můj hřích prolitá, Tvoje krev, svatá a nevinná,
D E A C m7 F
Tvoje krev mé srdce omývá a chrání.

Hmi A6 G
Tělo Tvé, na kříži zlomené, tělo Tvé, do krve zraněné,
Emi C Ami D
tělo tvé, slabosti podlehnout brání.

Emaj 9/7 Fmi 7/ E Emaj 9/7 Fmi 7/ E
Já věřím, že v Tvé krvi vítězství mám,
Emaj 9/7 Fmi 7/ E Emaj 9/7 Fmi 7/ E Ami 7 D
já věřím, že Tvé tělo sílu mi dá v pravdě stát
E Ami 7 D E
a být věrný, sám sebe dát.


Ztišením se sluší Tebe chválit

C F G C F G
[:Ztišením se sluší Tebe chválit, ztišením se sluší Tebe chválit,
F C F
Bože na Sijónu, k Tobě přicházím, k Tobě přicházím.:]

Dmi Emi 7
Ty jsi ten, jenž modlitby slyší, spravedlivě nám odpovídáš.
F G Ami F
Činy Tvé budí bázeň, Bože, spáso má, Bože spáso má.

G Ami
[: Blaze tomu, koho vyvolíš a přijímáš,
F G Ami F Dmi G
aby přebývat směl v Tvých nádvořích, v Tvých nádvořích.:]

Chvalte Hospodina z nebes

Emi D C Emi D A
Chvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výšinách!
Emi D C Emi D A
Chvalte Ho, všichni jeho andělé, chvalte Ho, všechny jeho zástupy.

C D G Emi C
:Neboť vyvýšené je jeho jméno,
D A
jeho velebnost je nad nebem a zemí.:


Dokonáno jest

Ami G
Odpustit hřích, (odpustit hřích) zastavit lavinu, (zastavit lavinu)
F E
porazit, (porazit) smrt.
Přišel jsi Ty, (přišel jsi Ty) beránek bez viny (beránek bez viny)
vykoupit, (vykoupit) svět.

Ref.
Ami F
Dokonáno jest! 3x
E
Amen.

Podstoupit kříž, zaplatit za vinu, vytrpět trest
Přišel jsi Ty, vyhlásit zajatým radostnou zvěst.

Ref.
Dokonáno jest! 3x
Amen.

Otče náš nebeský

Ref.
Emi C D Emi
Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé,
Emi C D Emi
přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.

D Emi D Emi
Tam, kde Tvůj lid se probouzí, tam, kde roste Tvůj chrám,
C D Emi / C D Emi D
v srdcích všech dětí Tvých. [:Ať vítězí vůle Tvá:]

Ref.
Otče náš nebeský…

Tam, kde Duch svatý přichází, dary své rozdává,
jaká je teď vůle Tvá? [:Co dal jsem ti, předávej dál:]

Ref.
Otče náš nebeský…

Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám,
řekni, jak vůle Tvá zní? [:Bojuj až do vítězství:]

Ref.
Otče náš nebeský…

Pane, můj bratr mě nemá rád, za zády mě pomlouvá,
toužím teď vůli Tvou znát. [:Odpusť mu tak jako já:]

Ref.
Otče náš nebeský…

Vzývám svaté jméno Tvé

E Hadd 4 A E Hadd 4 A E
Vzý-vám, vzý-vám svaté jméno Tvé,
Hadd 4 A F# 7 E Hadd 4 A
Ty, Pane, víš, abys nám byl blíž, vzý-vám.


Veď mne, Pane můj

Emi Hmi A Emi 7 F#mi 7/ E Emi 9 A 2/ E
Veď mne, Pane můj, veď mne k sobě blíž,
Emi Hmi A Emi 7 F#mi 7/ E Emi 9 A 2/ E
abych, Pane můj, měl sílu nést svůj kříž.

Ref.
G D C A
[:Toužím za Tebou jít, svůj život chci Ti dát,
Emi Hmi A
jsi má láska, má naděje, můj Bůh.
G D C A
Je radost pro Tebe žít, jako vítěz v boji stát,
Emi Hmi A
jsi má láska, má naděje, můj Bůh.:]


Veď mne, Pane můj, po svých cestách dál,
stále při mně stůj, jen v Tobě sílu mám.

Ref.
[:Toužím za Tebou jít, svůj život chci Ti dát,
jsi má láska, má naděje, můj Bůh.
Je radost pro Tebe žít, jako vítěz v boji stát,
jsi má láska, má naděje, můj Bůh.:]

Voláme Tě, Duchu svatý

Hmi Emi 9
[:Voláme Tě, Duchu svatý, čekáme Tě, Duchu svatý,
Hmi D F#
prosíme, přijď sem k nám.:]

Ref.
G A D Hmi G A Hmi
Tvé jméno dává moc a sílu znát vůli Tvou. Bože náš, přijď k nám.

[:Voláme Tě, Boží Synu, čekáme Tě, Boží Synu,
prosíme, přijď sem k nám.:]

Ref.
Tvé jméno dává moc a sílu znát vůli Tvou. Bože náš, přijď k nám.

[:Voláme Tě, Otče v nebi, čekáme Tě, Otče v nebi,
prosíme, přijď sem k nám.:]

Ref.
Tvé jméno dává moc a sílu znát vůli Tvou. Bože náš, přijď k nám.


Naplňuj mne Duchem svým

C Ami Dmi G
Naplňuj mne Duchem svým, naplňuj mne Duchem svým,
C E Ami F G
nechci být prázdný džbán, plň mne ty, Pane sám.

Ami Emi F Emi
Naplňuj mne Duchem svým, naplňuj mne Duchem svým,
C Ami Dmi G C F C
prosím tě, naplň mne, ať Duchem přetékám.

Děkuji Ti, Otče

Ami Dmi G C
Děkuji Ti, Otče, za život můj, děkuji Ti, Otče, za svobodu,
F E E7
děkuji Ti, Otče, za Tvoji moc, ve jménu Ježíše za Tvou pomoc.

Klaním se Ti, Otče, za to co´s dal,
že jsi poslal, Otče, svého Syna,
uzdrav naši zemi, dotkni se nás.
Ve jménu Ježíše hlas pozvedám…

Ref.
Děkuji Ti, Otče, ve jménu Ježíše. 3x
hlas pozvedám…

Volám k Tobě, Duchu, rozfoukej žár.
Volám k Tobě, Duchu, rozboř ten val.
Volám k Tobě, Duchu, toužebným voláním.
Ve jménu Ježíše přijď s pomazáním…

Ref.
Děkuji Ti, Otče, ve jménu Ježíše. 3x
hlas pozvedám…


Haleluja všichni zpívají

G D G D G D C D
Haleluja všichni zpívají, haleluja ať tady zní,
G D G D C G D G C D
vzdejme chválu Bohu našemu, ať jeho sláva tento dům naplní.

Díky za Tvůj kříž

G C G
Díky za Tvůj kříž, jež nás vykoupil,
Dmi Ami C
když ses nám vydal cele do rukou,
G C G
ó Pane náš, ó Pane náš.

Naše skutky zlé, tys nám odpustil,
přikryl krví svou, na vše zapomněl,
děkuji, děkuji.

Ref.
D G Emi
Pane mám Tě rád, vážně mám tě rád,
G Emi A7
stále poznávám, že Ty miluješ nás.
D Ami Emi
Hlubokou radostí těšíš srdce mé,
G Emi A7 D G
ale největší je to, že mohu znát Tvou radost z nás.

Pro mé nemoci, trpěl´s Pane můj,
abys vzal náš strach, lásku vyléváš,
ó Pane můj, ó Pane můj.

Skončil úkol Tvůj. Tvé je vítězství,
teď nám dáváš růst, z vody živé pít,
děkuji, děkuji.

Ref.
Pane mám Tě rád, vážně mám tě rád,
stále poznávám, že Ty miluješ nás.
Hlubokou radostí těšíš srdce mé,
ale největší je to, že mohu znát Tvou radost z nás.

Studně nepřevážená

Capo II
Dmi E Ami Dmi E Ami
Studně nepřevážená všech božských milostí,
Dmi E Ami Dmi E Ami
k tobě úpí duše má, tvých žízníc sladkostí.
C F C F C
Bože, Duchu svatý, jenž´s posavad v darech svých
Dmi G C Ami Dmi G Ami
předrahých a rozkošných přehojně bohatý.

Proto vroucně tě prosím, můj posvětiteli,
víry pravé v mém srdci mocny pěstiteli,
rozmnožuj ji dále, až se již nezmenšuje,
ale vždy rozhojňuje ke tvé cti a chvále.

Při tom i má naděje až pevnou stálostí
před tebou se vždy skvěje bez vší pochybnosti,
bych neměl doufání v darech pomíjejících,
však věčně trvajících a v tvém smilování,

Vladaři můj výborný, braň a posilň mne sám,
by libý neb odporný vítr sem ani tam
mnou nemoh' viklati, nýbrž ať v každé době
důvěřuji se tobě, rač mi pomáhati!


Chvalte Hospodina

Dmi G Dmi C Dmi
[:Chvalte Hospodina všichni národové, velebte ho všichni lidé.:]
F C Ami7 Dmi C
[:Neboť je rozšířená nad námi milost jeho a pravda Boha navěky,
Dmi
haleluja.:]

Pán Bůh je síla má

Ami G Ami G
Pan Bůh je síla má, všecka obrana má!
F G F G F G Ami
Bezpečně má státi, aniž se lekati duše má.

Byť vojsko povstalo, proti mě se bralo,
byť jich bylo mnoho, nebojím se toho zamálo.

Neboť při sobě mám,v něhož silně doufám,
bojovníka toho, jenž jest mocen všeho, nezoufám.

Jedné věci žádám, ať tě vždycky hledám,
abych v domě Páně přebýval v ochraně, věčně tam.

Uslyšíš mě, Pane, ohlédniž se na mne,
utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane.

Tváři své přede mnou neskrývej, buď se mnou!
Tys mé spomožení i vysvobození, Bože můj!


Hosana

G D Emi C D
[:Hosana, hosana, hosana, Bohu na nebi:]
C D 7 G C D 7 G C D G D Emi
Jméno slavíme Tvé, chválí Tě srdce mé, vyvýšen buď ó Bože náš,
C D 7 G
hosana Bohu na nebi!

[:Sláva, sláva, sláva všech králů Králi:]
Jméno slavíme Tvé, chválí Tě srdce mé, vyvýšen buď ó Bože náš,
sláva všech králů Králi!

Rájem

Ref.
A D A E F#mi E D A
Rájem jednou chtěl bych jít, chci se smát a být tam, kde je můj Pán.
D A E F#mi E D A
Rájem zpěv až bude znít, smím tolik lásky vzít, kolik mám jí sám.

D E A
Střípky Božího království, které na svět seslal Pán,
D E A D D
sbírat chci srdcem svým vychladlým, ráje až přijde čas,
E A E F#mi D E
abych mohl snést, tu krásu a ten žár, jímž je Bůh.

Ref.
Rájem jednou chtěl bych jít, chci se smát a být tam, kde je můj Pán.
Rájem zpěv až bude znít, smím tolik lásky vzít, kolik mám jí sám.

D E A
Abych se učil žít, proto Pán mi život dal,
D E A D E
abych uměl mít rád, jak si přál. Když nebudu lásku mít,
A E F#mi D E
nedokážu žít, snést krásu a ten žár, jímž je Bůh.

Ref.
Rájem jednou chtěl bych jít, chci se smát a být tam, kde je můj Pán.
Rájem zpěv až bude znít, smím tolik lásky vzít, kolik mám jí sám.


Je stále přítomná

Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle,
písnička ať zvoní každé chvíle,
já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím.
G, D, C, G

Láska Tvá přijď k nám

D G / D D Emi 7/D D Emi 7 G / A A Fmi 7 Hmi Fmi 7
[:Láska Tvá přijď k nám, láska Tvá ať vtéká s milostí,
Hmi Emi 7F#mi / A D Emi 7/ D D
ať zaplaví nás, láska Tvá přijď k nám.:]


Otče můj drahý

A E F#mi D
[:Otče můj drahý, svaté je jméno Tvé,
A E F#mi (D)
kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi,:]
E A
můj nejvyšší.

Ref.
E A E F#mi D
[:Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi,
A E F#mi , D (D)
buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši,:]
E A E
můj nejvyšší.

[:Ježíš, ó ježíš, v jeho jménu je moc,
kéž je zjevná jeho sláva na zemi,:]
můj nejvyšší.

Ref.
[:Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi,
buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši,:]
můj nejvyšší.

Ten hlas andělské trouby

C G F C
Ten hlas andělské trouby nám zazní za pár chvil.
Ami G F C
Jak dlouho tu radost čekám, až vejdu v nebes cíl.

Ten hlas andělské trouby nás zbaví okovů.
Vzlétnem do jasných výšin, vstříc času věčných dnů.

Ref.
C F C F
[:Blíží se slavný den, blíží ne - není to sen,
C Ami F C
až Pán pro nás přijde a vezme si nás.:]

Ten zvuk andělské trouby nám zazní s nebes bran.
Vstříc Pánu do oblak půjdem, z celé země ze všech stran.

V lásce, v pokoji s Bohem, žít v nebi budeme dál.
Vzdávat chválu, čest i slávu a zpívat písně chval.

Ref. 3x vždy o 1 tón výš
Blíží se slavný den, blíží ne - není to sen,
až Pán pro nás přijde a vezme si nás.

D, G, D, G; D, Hmi, G, D
E, A, E, A; E, C#mi, A, EJak úžasná

G Emi C D7 G Emi Ami 7 D 7
Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám o vše se rozdělit,
G Emi C D 7 G Emi Ami 7 D7 G
dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené.

Svou slávy říš opustil´s kvůli nám, nemusel´s jít a přece šel jsi sám,
tvář přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel.

Tam místo nás život jsi položil, vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,
vím, abych já moh´ věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít.Můj Bůh je můj štít

D C G D
Můj Bůh je můj štít, je mou písní, já vím,
C G D
On mi odpoví, mocí svého jména vysvobodí.

C G D C G D
Chci žít ve stínu křídel Tvých, spěchám do stínu křídel Tvých,
C G D
smím žít ve stínu křídel Tvých.

C G
[:Teď smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko,:]
D (D)
haleluja (amen)

Chci Pane chválit Tě

E (C#mi)
[:Chci Pane chválit Tě den ode dne víc.:]
A F#mi H 7 E H 7
Hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.

Ref.
Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají,
i já zpívat chci, ruce pozvednout k oslavě Tvé.

[:Chci Tebe více znát den ode dne víc.:]
Hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.

Ref.
Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají,
i já zpívat chci, ruce pozvednout k oslavě Tvé.

[:Chci k Tobě lásku mít den ode dne víc.:]
Hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.

Ref.
Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají,
i já zpívat chci, ruce pozvednout k oslavě Tvé.

[:Jen Tobě sloužit chci den ode dne víc.:]
Hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.

Ref.
Ptáci v oblacích Tobě zpívají, stromy na polích ruce zvedají,
i já zpívat chci, ruce pozvednout k oslavě Tvé.

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen

D Emi A 7 D
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší hlas můj každý den,
Hmi Emi A 7 D
ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá, ó Ježíš krásné jméno má.

Ježíš, chválu vzdává srdce mé,
Ježíš, stále stejný včera, dnes,
ó Ježíš zemřel též za hříchy mé,
ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.

Ježíš přijde brzy jako Král,
Ježíš nese lásku na zem k nám,
ó Ježíš, jemu chválu zazpívám,
ó Ježíš krásné jméno má.Ježíš, Ježíš je Pán

D F#mi Hmi G D Emi A D F#mi Hmi
Ježíš, Ježíš je pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství,
G D
jediná naděje.

G Hmi
Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství,
G F#mi
kéž na mě sestoupí i Tvá spása,
G Hmi
nikdy nezbavuj má ústa pravdy,
Emi G A
dál teď poběžím jen cestou Tvou.

Tam před Tvojí svatou tvář

Ref.
C Ami Dmi
Tam, tam před Tvojí svatou tvář, kde mi povíš: Mám tě rád;
G C Ami
tam vždy ráno pospíchám.Tam, tam když stojím tiše sám
Dmi G C
a Tvůj pokrm přijímám, tam si klekám k modlitbám.

Dmi G C
Odpusť mi Pane prázdná slova, odpusť, že nepodávám pohár,
F G7 C Dmi G
odpusť, že jsem dnes bratru ublížil. Odpusť, nemyslel jsem na Tebe,
C F G7 C G
odpusť, často jsem doufal v sebe, odpusť mi Pane lásku nevěrnou.

Ref.
Tam, tam před Tvojí svatou tvář, kde mi povíš: Mám tě rád;
tam vždy ráno pospíchám.Tam, tam když stojím tiše sám
a Tvůj pokrm přijímám, tam si klekám k modlitbám.

Díky, že odpouštíš mi znova, díky, že smím číst Tvoje slova,
díky, že mohu znovu začínat. Díky za brášky i za sestry,
díky, vím, kde je konec cesty, díky, že jsem se znovu narodil.

Ref.
Tam, tam před Tvojí svatou tvář, kde mi povíš: Mám tě rád;
tam vždy ráno pospíchám.Tam, tam když stojím tiše sám
a Tvůj pokrm přijímám, tam si klekám k modlitbám.

Tam, tam k nám ke všem přicházíš, svým slovem nás nasytíš,
Duchem znovu naplníš.

Slunce Kristovy lásky

G C D C G C D C
Slunce Kristovy lásky, ať ozáří nás,
G C D C D D 7 D
plamen Svatého Ducha, ať zapálí nás.

Ami Emi Ami Emi
Ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den,
F Ami C D D 7 D
ve kterém se jeho jméno oslavovat má.


Vzývám a slavím Tvé jméno

G Hmi C
[:Vzývám a slavím Tvé jméno za tvou velkou lásku,
D D 7
již´s daroval nám.:]

Ty´s slíbil, že se zas k nám vrátíš, přijď Pane Ježíši,
přijď pro církev svou!

[:Vzývám a slavím tě písní, na křídlech těch tónů chci srdce ti nést:]
[:Když s tebou, můj Ježíši kráčím, pak dojdu k cíli,
vždyť ty mne chceš vést:]


Vyvyšuji Tebe, Pane

Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem,
vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým člověkem,
vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest,
vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým životem.

[:Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno:]
Vyvyšuji Tvoje jméno, Ježíši, vyvyšuji Tvoje jméno, Pane můj.

Nyní poslouchejte

Dmi F
Nyní poslouchejte hlas můj, podle slova mého žijte
C Ami Dmi
a já učiním z vás lid svůj až do konce dnů.

Když na tiché volání mé neodpoví žádný z vás,
svoji smutnou tvář odvrátím na dlouhý čas.

Ref.
F C Gmi 7 Dmi
Nechcete-li mou radu znát, skloním svou hlavu k pláči,
F C Ami Ami 7 Dmi
zajetí zlé pak čeká vás, lide můj.

Zanechejte nepravostí, naplňte svá srdce láskou,
vrať se ke mně Izraeli, praví pán.

Opusť všechny své zlé činy bez bázně a čiň pokání,
zranil jsi mé srdce hříchem, lide můj.

Ref.
Nechcete-li mou radu znát, skloním svou hlavu k pláči,
zajetí zlé pak čeká vás, lide můj.

Ústy moje slovo ctíte, jako ti kdo moji jsou,
ale vzdáleni jste srdcem i myslí svou.

Jestli napravíte cesty a svůj život, činy zlé,
přivedu vás domů zpátky do země své.

Ref.
Nechcete-li mou radu znát, skloním svou hlavu k pláči,
zajetí zlé pak čeká vás, lide můj.

Nový příkaz

Emi H¬ 7 Emi
[:Vám dávám nový příkaz svůj, lásku mějte jedni k druhým.:]
Ami D 7 G Emi Ami
[:Jako jsem miloval já vás, jako jsem miloval já vás,
H 7 Emi
lásku mějte jedni k druhým.:]

[:A lásku dávat srdcem svým máme, ne jazykem lživým:]
[:abychom v den Krista Pána, abychom v den Krista Pána,
mohli v jeho lásku vejít:]

[:Kdo svého bratra nemá rád, svého Boha marně volá:]
[:Pán neslyší naše prosby, Pán neslyší naše prosby,
nežijem-li v lásce spolu:]


Probuď nás

D F#mi 7 Hmi Gmaj 7 A Emi 7 A
Probuď nás Ty sám, přijď k nám zas a probuď si nás.
D F#mi 7 Hmi F# 7 Gmaj 7 Dmaj 7 Emi 7 A
Ke své slávě a chvále, přijď k nám zas a probuď si nás.

Ref.
G A Hmi G A D
Ó, vyslyš nás. ó vyslyš nás.

Probuď nás Ty sám. přijď k nám zas a probuď si nás.
Chceme dát dětem příklad, přijď k nám zas a probuď si nás.

Ref.
Ó, vyslyš nás. ó vyslyš nás.

Přijďte blíž v pokání

F#mi E Dmaj 7E F#mi
Přijďte blíž v pokání, Já sám vás spasím.
F#mi E Dmaj 7E F#mi
[:Přijďte blíž (přijďte blíž) v pokání (v pokání), Já sám vás spasím.
F#mi E Dmaj 7E F#mi
Přijďte blíž (přijďte blíž) v pokání (v pokání), Já sám vás spasím.
A E C# 7F#mi E D Asus 4 / E A E C# 7F#mi E
Vždyť Já jsem Bůh a jiný už není. Vždyť Já jsem Bůh a jiný už
F#mi / E D
není.:]
Asus 4/ E A E C# 7F#mi E D A E C# 7F#mi E F#mi
Vždyť Ty jsi Bůh a jiný už není. Vždyť Ty jsi Bůh a jiný už není.

Přijďte blíž v pokání, Bůh sám vás spasí.
[:Přijďte blíž (přijďte blíž) v pokání (v pokání), Bůh sám vás spasí.
Přijďte blíž (přijďte blíž) v pokání (v pokání), Bůh sám vás spasí.
Vždyť On je Bůh a jiný už není. Vždyť On je Bůh a jiný už není.:]
Vždyť Ty jsi Bůh a jiný už není. Vždyť Ty jsi Bůh a jiný už není.Když lid můj, který zná jméno mé

C#mi H C#mi H Amaj 7 F#mi E
Když lid můj, který zná jméno mé, se sám v modlitbách pokoří,
C#mi H C#mi H Amaj 7 F#mi G#sus 4 G#
když mou tvář budou stále hledat a když své cesty zlé opustí.

C# F#mi H E F#mi C#mi G#sus 4 G#
Já vyslyším je, já vyslyším je, hřích odpustím jim rád,
C# F#mi H E F#mi C#mi F#mi 6 G# C#mi
já uzdravím je, já uzdravím je, já jejich zem mám rád, mám rád.

Nebe je v srdci mém

G Hmi 7Emi Ami 7 D G D G Hmi 7Emi Ami 7 D G D
[:Ó -------- nebe je v srdci mém. Ó -------- nebe je v srdci mém.:]

G D G C D G
Náš Bůh tu má své království, nebe je v srdci mém,
Hmi 7 Emi C D G
svou přítomnost, svůj majestát, nebe je v srdci mém.
Hmi 7 Emi C D G
Před Ním přetékám radostí, nebe je v srdci mém,
G Hmi 7 Emi C D G
nás obklíčí svou svatostí, nebe je v srdci mém.

[:Ó -------- nebe je v srdci mém. Ó -------- nebe je v srdci mém.:]

Pro Jeho trůn jsme svatý chrám, nebe je v srdci mém,
a základ můj je Kristus sám, nebe je v srdci mém.
On až se vrátí, půjdem s Ním, nebe je v srdci mém,
Duch s nevěstou nám praví přijď, nebe je v srdci mém.

[:Ó -------- nebe je v srdci mém. Ó -------- nebe je v srdci mém.:]

G D 7 G
[:Bůh, dobrý Bůh, Bůh, dobrý Bůh,
C / E G / D D 7 G
Bůh, dobrý Bůh, dobrý je můj Bůh.:]

G Hmi 7 Emi 7 Ami 7 D G
[:Jak sladce zní, tvou milost mám, vždyť chudákem jsem byl.
Hmi 7 Emi Ami 7 D G
Dřív ztracen a teď nalezen, slepý a zas vidím.
G Hmi 7 Emi 7 Ami 7 D G
Jak sladce zní, tvou milost mám, vždyť chudákem jsem byl.
Hmi 7 Emi Ami 7 D G
Dřív ztracen a teď nalezen, slepý a zas vidím.:]

Dej milost nám a odpusť nám

C G Ami Emi 7
Sám víš, jak mračna ztemnělá Tvých soudů
Fmaj 7Dmi 7 C G
jsou nám blíž a hřích tak pálí.
C G Ami Emi 7 Fmi 7Dmi 7 C G
Sám víš, jak zákon lásky Tvé je dále posmíván a člověk strádá.

Ref.
Ami F H Esus 4
Dej milost nám a odpusť nám, sám obnov nás a probuď církev svou.
E Ami F G D 7 Gsus 4 GFGC
Ať pravda Tvá vždy s milostí nás zaplaví jako nekonečný proud.

Sám víš, jak u všech národů se holubice Tvá nemůže vznášet.
Sám víš, kde děti hladoví a zbraní k ničení je stále více.

Ref.
Dej milost nám a odpusť nám, sám obnov nás a probuď církev svou.
Ať pravda Tvá vždy s milostí nás zaplaví jako nekonečný proud.

Sám víš, mocnosti temnot chtějí naše města vzít, nesmíme dál spát.
Dej nám svou lásku nádhernou, ať život probudí, přijď Tvoje vláda.

Ref.
Dej milost nám a odpusť nám, sám obnov nás a probuď církev svou.
Ať pravda Tvá vždy s milostí nás zaplaví jako nekonečný proud.

Tvůj kříž je znakem vítězným, on triumfálně ční i pro náš národ.
Dál má celému světu ohněm prošlá církev Tvá, zjevit Tvou slávu.

Poslední večeře

G C G Hmi Emi
Dům zavoní večeří poslední, Pán chléb nám dá,
C G
v němž On sám zůstává.
G C G Hmi Emi C G
Chléb rozdává, přichází loučení, zde, tělo mé a skrze ně odpuštění.
Ref.
Ami Emi D C G
Chcem každý z nás, spatřit zem plnou krás, Ježíš je klíč.

Číš pozvedám, k přátelům promlouvám. Zde, krev je má,
jež za vás se prolévá.
Láskyplné Kristovo učení, všem Slovo Tvé přináší spasení.
Ref.
Chcem každý z nás, spatřit zem plnou krás, Ježíš je klíč.


Předpověď o utrpení

Emi D Emi Emi G D Emi
Ještě smím tu s vámi být, ještě smím tu víno z kalichu pít,
C D G D
než přijde onen den, pravý k lásky obětem.
Emi G D Emi
Ještě smí hlas můj tu znít, ještě říkat smím, co je to věčně dál žít,
C D G D
lásky dar jak dát a proč Otec má nás rád.

Emi G D Emi
Jeruzalém v dáli ční, tam stát se má, co nikdo neví,
C D G D
jen já a Otec můj, Bože, jen se nevzdaluj.
Emi G D Emi C
Syn Tvůj chce tam jít, tam, kde budou bičem ho bít,
D G D
pak ukřižován, po třech dnech zas přijde k vám.

Hlas zvonů

E A E G#mi
Až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán, tak vezmu svou víru
A H E G#mi C#mi G#mi
a půjdu s ní sám a s poslední prosbou k Bohu i k vám,
E A E C#mi F#mi E
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán.

Až zazní hlas zvonů, tak začneme žít a z poháru lásky
všichni budeme pít. Ty největší sbory k díkům zaplní chrám,
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán.

Až zazní hlas zvonů na poslední soud, ti kdo nechtěli lásku,
ti změní se v troud, kde neměl v životě štěstí, tak přidá se k nám,
to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán.

Až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán, všichni vrátí se domů,
kam každý je zván, a společně sejdem se v jediný chrám,
[:to až zazní hlas zvonů a přijde k nám Pán.:]

Ať se oheň šíří
G G Gsus 4 G Gsus 4 G G / H C
Kráčíme dál, oheň je v nás a každý krok je modlitbou,
Ami 7 Emi 7 Ami 7 G
naděje klíčí, den se blíží, tóny písní stále zní.

Tisíce let ten plamen dál pro celý svět vydává žár.
Všechna spící, čekající srdce touží procitnout.
Ref.
G G G/D G G/D G C D
Ať se oheň šíří, kde tma ještě vládne, ať promění noc v slavný den.
Ami Emi D C Emi 7 D G C Emi 7 D G
Ať přibývá písní, ať se láska šíří stále dál, stále dál.

Musíme dál za láskou stát a sílu svou od Pána brát.
Probudit spící, vzít klesající, naplnit národ písní svou.
Hlásat vyjděte

D G / D A / D D Hmi G /H C Asus 4 A
Jsme jeho děti, On sám za nás trpěl, vykoupil nás krví svou.
D G / D A / D Hmi C Asus 4 A
Máme být svatí a národům světlem, svou mocí Pán oblékl nás.

Hmi A/H Hmi A Hmi Gmaj 7A/G Gmaj 7A Hmi Emi 7 A F#mi 7 Hmi
[:Hlásat vyjděte, že náš Pán kraluje. Nyní je čas, aby církev se zvedla
Emi 7 D / F# G G / A D (A /C#) (G /D A /D)
a vzkřikla: Ježíš, Spasitel, Vítěz a Pán.:] 3x
G / D D G /D A /D G /D D G /D A /D
Ježíš je Pán. Ježíš je Pán.
G /D Hmi G /H A /H Hmi Emi 7D /F# G A Hmi
Ježíš je Pán.

Slyšte, už Duch svatý jak vítr vane, blíží se den poslední.
Mocnosti nebe i země se chvějí Ježíš je Pán! Vrátí se k nám!

Tisíce lidí jsou ztraceny ve tmě, jak můžem ve světě spát?
Ježíš nám přikázal k němu je přivést, to je náš boj, to je náš cíl.Je stále přítomná Tvoje sláva

E H A E H A E
[:Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle,
H A E H
písnička ať zvoní každé chvíle, já Tě chválím Pane můj,
A E
jak jenom umím.:]

Byl jsi tam?

F B C 7 F B F
Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán,
Ami Gmi
byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?

Ref.
F F 7 B Fdim
Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili,
F Gmi C 7 F B F
byl jsi tam, když byl křižován můj Pán.

[:Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám?:]

Ref. Nezapomeň…

[:Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán?:]

Ref. Nezapomeň...

[:Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován?:]

Ref. Nezapomeň…

[:Byl jsi tam, když klesal pod tího ran?:]

Ref. Nezapomeň…

[:Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán?:]

Ref. Nezapomeň…

[:Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?:]

Do všech bran

G Ami G D D 7 G
Do všech bran půjdem s chválou, ke všem národům.
G 7 C Ami 7 G Emi 7 Ami 7 C D G D
Teď ruce své uchopme vírou, s vyznáním, Ježíš je Pán.

G Ami G D D 7 G
Chceme smést útlak hříchu a říct nejchudším,
G 7 C Ami 7 G Emi 7 Ami 7C D G Esus 4
že království Boží se blíží a že jen Ježíš je Pán.

E A Hmi A E E 7 A
Je čas jít, je čas sklízet a nést tíhu dní.
D A F#mi 7 Hmi 7 A A / G
Slzy a pláč při rozsívání, v čase žní změní se v smích.

F F 7 B B F
Hleďme vstříc té slávy záři, náš Pán, Ten vzkříšený,
Bb 7 Eb Bb Gmi 7 Cmi 7 F 7
chce z národů vzít si svou církev, nevěstu svou vykoupenou,
Gmi 7 Cmi 7F Gmi Cmi 7F B
ať každý ví, Ježíš je Pán. Ať každý ví, Ježíš je Pán.


Do tvých starostí

D A Hmi F#mi G
[:Do tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel ten,
D A D
kdo má tě rád a z nich tě vyprostí.:]

D A Hmi F#mi G D A D A D
[:Králů Král, pánů Pán je nám bez rozdílů všechněm zvěstován.:]

Díky

D Hmi Emi A D Hmi Emi A
Díky, za toto krásné ráno, díky, za každý nový den,
D D 7 C Gmi D Hmi Emi A D
díky, za to co už je za mnou, jako těžký sen.

Díky, za všechny věrné druhy, díky, ó Pane, za tvůj lid,
díky, že všechny křivdy, dluhy mohu odpustit.

Díky, za moje pracoviště, díky, za každý drobný zdar,
díky, za všechno krásné, čisté, dík za hudby dar.

Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že Ducha dáš mi též,
díky, že na blízku i v dáli lidi miluješ.

Díky, za to co zarmoutilo, díky, za to co potěší,
díky, že vedeš mne má sílo cestou nejlepší.

Díky, že jsi všem přines´ spásu, díky, toho se přidržím,
[:díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím.:]


Nyní pokloňme se

C F C Dmi F G
[:Nyní pokloňme se před Králem, klekněme před naším stvořitelem:]
F C G Dmi F G
vždyť On je náš Bůh a my jsme ovce pastvin Jeho,
F G C F G C
stádem, jež On sám vodí rukou svou, Bůh nás vodí.

Na kolenou

D Emi A D G D
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.
Emi A D (D 7)
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

Ref.
G Gmi D F# Hmi
V modlitbách když budeš stát, Duch Svatý začne vát.
D Emi A D G D
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

[:Sílu opustit svůj hřích jsem dostal na kolenou.:]

Ref.
V modlitbách když budeš stát, Duch Svatý začne vát.
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

[:Sílu začít nově žít jsem dostal na kolenou.:]

Ref.
V modlitbách když budeš stát, Duch Svatý začne vát.
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

[:Duchem svým mne Ježíš naplnil na kolenou.:]

Ref.
V modlitbách když budeš stát, Duch Svatý začne vát.
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

[:Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.:]

Ref.
V modlitbách když budeš stát, Duch Svatý začne vát.
Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.

Svíce nohám mým

G C Ami G C Ami G
Svíce nohám mým a světlo stezce mé na každý den jest Pane slovo
C D G Ami C
Tvé. Když zmatky sahají nad hlavu mou, Ty mi říkáš, Ty mi říkáš
G
pravdu svou.

Mnoho mrtvých slov je v mém mluvení a mrtvá řeč žal v radost nezmění. Ty jsi však živý a Slovo Tvé hýbá zemí, otvírá srdce zavřené.

Kam bych Pane šel, vždyť živý Slova máš a z vody života žíznivým napít dáš. Kam bych Pane šel, vždyť Ty jsi Cesta jediná, na které nejsem sám, vždyť mne vede ruka Tvá.

Pána chval

Ami Emi Ami Emi
Pána chval, dobrý je náš Pán. Pána chval, velký je náš Pán.
Ami Emi Ami
On je hoden našich chval.

Ref.
Ami Emi G Ami
[:Ó haleluja, haleluja, haleluja:]

S veselím cti Pána jeho jméno chval, chvalte jej vy všichni,
On je hoden našich chval.

Ref.

Zvučte radostně, vždyť On je Pán, zvučte radostně, vždyť On je Bůh,
náš Bůh je hoden našich chval, On je hoden našich chval.

Ref.

Spoj nás v jedno Pane

D Hmi
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem,
Emi D
jež nemůže být zlámáno,
Hmi
spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem,
Emi A 7 D
spoj nás v jedno láskou svou.

D A 7 F#mi Hmi D A 7 Hmi D A 7 F#mi Hmi D A 7 D
Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo, je jen jeden Pán, proto zpíváme:

Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem,
jež nemůže být zlámáno,
spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem,
spoj nás v jedno láskou svou.

Je jen jeden Bůh, je jen jedno tělo, je jen jeden Pán, proto zpíváme:

Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem,
jež nemůže být zlámáno,
spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem,
spoj nás v jedno láskou svou.


On je Pán

G D 7
On je Pán, On je Pán! Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Pán!
G C Ami G D G
Každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán.

Kříž

Ami C G Ami
Trním, blátem jsi šel s křížem těžkým jak kov.
C G Ami
Co přijde, sám jsi věděl, smrt přijal jsi beze slov.
C G Ami
Ve tváři pot, v dlaních krev, pod bičem tě pacholek hnal.
C G Ami
Ty usmál ses na každý hněv, ty dokázals všem, kdo je Král.

Ref.
C G F C
[:Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý,
G Ami
on mi odpoví, proč máme tu žít.:]

Nepřátel máš na tisíc, že řekls jak odvrátit chlad,
řekls kdo chudý je, má mnohem víc, že má mít člověk člověka rád.
A na všechny kolem se směj, nechtěj sám pro sebe žít.
Co máš rád někomu dej a radost sám budeš pak mít.

Ref.
[:Zavřu oči svý, vidím kříž a na něm tělo tvý,
on mi odpoví, proč máme tu žít.:]


Duch a Nevěsta

Ami Dmi G 7 Ami
Duch a Nevěsta dí tak jen pojď, slyšíš-li je, řekni též pojď,
F Dmi Emi E E 7 Ami
a kdo žízeň má, ten ať přijde též, vodu života zadarmo může pít.

Haleluja, tak Pána chval, Haleluja, tak Pána chval,
Haleluja, tak Pána chval, Haleluja, tak Pána chval.

Jen Ty Pane můj

Ref.
Emi D Emi C D
[:Jen Ty Pane můj, jen Tys´můj štít, má sláva, Ty mou hlavu
Emi
pozvedáš.:]

Emi D Emi C D
[:Mnoho je těch, kteří kolem volají: „V Bohu žádnou pomoc
Emi
nenajdeš!“:]

Ref. [:Jen Ty Pane můj,…:]

[:Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel.:]

Ref. [:Jen Ty Pane můj,…:]

[:Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš.:]

Ref. [:Jen Ty Pane můj,…:]

[:Nebudu se bát ani tisíců, těch kdo mě pronásledují.:]

Ref. [:Jen Ty Pane můj,…:]


Zboř každou hráz

[:Zboř každou hráz, co ďábel v nás postavil, chceme Tě chválit s jednotou. Odřízni z nás teď pýchu a souzení a zasviť nám svou pokorou.
[:Dal jsi nám svou vůli znát, jako církev být Tvojí rodinou.:]]
Zboř každou hráz, Amen.

Ať dobrý Bůh

D 7Emi F#mi G Emi A F#mi Hmi
Ať dobrý Bůh je stále s vámi, život váš ať promění,
Emi A D
spokojí srdce vaše, pokoj dá,
D 7Emi F#mi G Emi A F#mi Hmi
ať dobrý Bůh je stále s vámi, všechno zlé ať přemáhá,
Emi A D Emi F#mi
mezi vámi mír a lásku rozdává.

Ref.
G A F#mi Hmi Emi A D Emi F#mi
S láskou, ó s láskou sám Ježíš jde k nám.
G A F#mi Hmi Emi A D D 7
S láskou, ó s láskou sám Ježíš jde k nám.

Otvírá brány všem vězněným, všechna pouta přemáhá,
kde byl pláč tam slzy smutku otírá.
Do říše Tmy a temných stínů přichází a svítí nám,
v Jeho jménu nový život začíná.


Jsi víc než Pán
D G A D
[:Jsi víc než Pán (jsi víc než Pán), za hříchy mé jsi trpěl sám, (jsi trpěl sám),
G D A G
beránek nevinný.:]
A D C Ami D
[:Ha-le-lu-ja, ha-le-lu-ja:]

[:Jsi víc než Král (jsi víc než Král), když ztrácím dech, Ty přicházíš (Ty přicházíš) a břímě mé neseš sám.:]
[:Haleluja, haleluja:]

Tam k výšinám

Tam k výšinám, tam k výšinám, tam k výšinám,
tam cesta vede, já ji znám.

Tam můžeš být, tam můžeš být, tam můžeš být,
stačí jen věřit, chtít a jít.

Tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh, tam sídlí Bůh,
a s jeho Synem Svatý Duch.

Tam cíl je náš, tam cíl je náš, tam cíl je náš,
tak miluj, věř, ať víc jej znáš.

Tam k výšinám, tam k výšinám, tam k výšinám,
tam cesta vede, já ji znám.


Není vždy slunce na obloze

[:Není vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvetlé,
není vždy pokoj, láska v domě, ne vždy Tě vidím, cítím, Pane.

Nemám vždy lásku k lidem, Bože, neotvírám jim vždy své dlaně,
nedávám Ti vždy ruce svoje, nedobojoval jsem vždy své boje.

Ale vždy vím, že Ty jsi se mnou, já vím, jak moc mne máš rád, to vím, jsi stále tentýž, včera, zítra dnes.

Ale vždy vím, že měníš srdce, já vím, jsi mojí silou, to vím, jdu k Tobě Otče, Tobě patřit smím.

Dnes už to vím, Ty jsi ten vítěz, já vím, golgotský vítěz, to vím, jsi Ježíš Kristus, Tobě náležím.:]

Láska Tvá

G Emi Ami D G Emi
Láska Tvá se sklání k nám a dává žít, láska Tvá jde s námi dál,
Ami D Emi C D Emi C D Emi
když máme jít. Svítí nám na každý krok, svítí na každý krok.

G Emi Ami D G Emi
Láska Tvá nás provází, je cíl náš v ní, s láskou Tvou, kdo přichází,
Ami D Emi C D Emi
ten zůstat smí, s Tvojí láskou zůstat smí.

G C Ami D G C
Lásku Tvou jen mít, s ní pro Tebe žít, lásku Tvou všem dát,
Ami D Emi D Emi C D Emi
před Tebou s ní stát. Jenom s ní k Tobě jít a svítit na každý krok,
C D Emi
svítit na každý krok.

Láska Tvá se sklání k nám a dává žít, láska Tvá jde s námi dál, když máme jít. Svítí nám na každý krok, svítí na každý krok.


Polnice tón

Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam,

Polnice tón v den poslední, nad krajinou zvon Boží zní.
Lidé klečí na kolenou, přichází Král pro církev svou, pro církev svou.

Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam,

[:Polnice tón v den poslední, nad krajinou zvon Boží zní.:]

El Šaddaj

Ref.
El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljon na Adonaj,
od věků až na věky jméno Tvé se nemění,
El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljon na Adonaj,
Ty jsi Bože veliký, El Šadaj.

Vím, že jsi Ho na kříži obětoval za hříchy,
milovaný Tvůj Syn nás vysvobodil ze smrti,
Ty jsi Bůh, který vidí klečícího před sebou,
z otroků pak svobodné jsou děti Tvé.

Ref.
El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljon na Adonaj,
od věků až na věky jméno Tvé se nemění,
El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljon na Adonaj,
Ty jsi Bože veliký, El Šadaj.

Dlouhý čas před Ježíšem, Spasitel byl zaslíben,
mnohý ještě netušil, že by On byl Mesiáš,
převeliká je moc Tvá, Golgatou nám zjevená,
ponížením dokázal Syn lásku k nám.

Ref.
El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljon na Adonaj,
od věků až na věky jméno Tvé se nemění,
El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljon na Adonaj,
Ty jsi Bože veliký, El Šadaj.

Právě teď je chválit Pána čas

G C G C D
Právě teď je chválit Pána čas, být svatyní Jeho svatého Ducha.
C G C G C
Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo
D
naplní.

Ref.
G C D D G
[:Pána chval (pána chval):], tak Pána svého chval.

On přebývá ve chvalách svého lidu, má rád, když jeho Jméno vzýváme. Svou důvěru slož u Něj a začni chválit jej, chvála Páně toto místo naplní.

Ref.
Pána chval (pána chval), tak Pána svého chval.


Vše co mohu dát je chvála

C G Ami G
[:Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu dát je dík,
C Emi F G C
vše co mohu dát je zvednout hlas ke chvále Tvé.:]

F Dmi C Ami F G C
Cítím, že se mne Tvá ruka dotýká, Duch Svatý přichází,
F Dmi C Ami F G C
před Tvou tváří padá na mne sláva Tvá, tak pozvedám svůj hlas,
F G C
tak pozvedám svůj hlas.

Haleluja ať zní ze všech úst

Ref.
D Dmaj 7 Emi 7 A D Dmaj 7 Emi 7 A
Haleluja ať zní ze všech úst, haleluja ať zní k nebesům,
D Dmaj 7 Emi 7 A D A G A D
haleluja ať Bůh slyší nás, prozpěvuj, Sióne vykoupený, Pán zvítězil.

D A C G D A C G
On těžký kříž n
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one