Autor stránek

Autor stránek

Beránci pasoucí se u Pána Ježíše
Zde může být text o autorovi

Pěkný den milý návštěvníku!

-PŘÍCHODEM NAŠEHO SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA.ON ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT V EVANGELIU.
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lukáš 11,28
u.jpg
Pokud se vám naše stránky líbí tak se můžete podívat ještě na....
CO ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA?  13.03kB
KLIKNI A OBJEVÍ SE TI POHYBLIVÝ OBRÁZEK
Konec světa-téma,které zajímá snad každého člověka na této zemi.

Už spousta astrologů,věštců,Mayů a jiných proroků se snažilo vypočítat konec světa.Udávají přímo rok takové události,ale samotné Písmo nám říká a dosvědčuje,že nynější země bude zničena ohněm a nikdo neví,kdy to bude.Boží Slovo to nazývá Den Páně.Takže se to žádnému nepodaří vypočítat.
Ten den přijde jako zloděj v noci.
Bude nové nebe a nová země bez zla,válek,nemocí a špatností.

Podívejme se do Bible,kde nám to přímo dokládají tyto verše-

ZEMĚ ZNIČENA OHNĚM

Izajáš 66,16 Ohněm totiž a mečem povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem. Mnoho bude těch, jež Hospodin skolí.

Lukáš 3,16 Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

2. Petr 3,7 Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

Zjevení 18,8 proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.“

2. Petr 3,10 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

NEČEKANĚ JAKO ZLODĚJ PŘIJDE DEN PÁNĚ

Zjevení 3,3 rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.

Zjevení 16,15 „Hle, přicházím nečekaně jako zloděj!

KDY TO BUDE?

Matouš 24,36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

Marek 13,32 O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.

NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ

2. Petr 3,13 Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

Zjevení 3,12 Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

Zjevení 21,1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.

Bible jako Boží Slovo je pravda-

2. Timoteovi 3,16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

Jan 17,17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Neboť Bůh tak miloval svět,že
dal svého jediného Syna,aby
žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný.

Vstal Ježíš Kristus z mrtvých?

Nevím (17 | 8%)
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one